cs

GDPR

 

SDĚLENÍ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, dále jen „GDPR“ v souvislosti s návštěvou webových stránek www.hotelberg.cz   a při zpracování osobních údajů.

 

Zpracování osobních údajů z kontaktních formulářů


Odeslání dotazu prostřednictvím poptávkového formuláře
jsou sbírány i osobní údaje, které se nachází v zašifrovaném rozhraní  a jedná se o následující údaje:

 • datum a čas odeslání poptávkového formuláře;
 • údaje z odeslaného poptávkového formuláře
 • případný dotaz návštěvníka;

Zpracování těchto protokolových souborů provádí HOTEL BERG s.r.o.  se sídlem Pod valem 851 , 252 43 Průhonice , IČ: 28695712 , Obchodní rejstřík: C 250778 vedená u Městského soudu v Praze

 

Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

V případě zájmu uživatele webových stránek o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, budeme zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto uživatele, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy, jména a příjmení. „Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které společnost Regata Čechy zjistí z chování uživatele na webových stránkách, případně newsletteru.

Osobní údaje uživatele začneme zpracovávat až poté, co uživatele vyplní do příslušného formuláře pro objednávku zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení své údaje a následně zadání objednávky a svůj souhlas se zpracováním osobních údajů potvrdí odpovědí dle instrukce v doručené e-mailové zprávě. Nebude-li zadání objednávky potvrzeno, nebudou se vyplněné údaje nikde ukládat. 

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla společnosti. Udělený souhlas lze taktéž odvolat kliknutím na odkaz „Z odběru se můžete odhlásit “ v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení.

 

Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí služeb online na webových stránkách společnosti

V případě nákupu služeb na webu budeme zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a příp. adresa (nepovinný údaj).
Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků budeme provádět za účelem realizace uzavření kupní smlouvy,  dále za účelem splnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů, jakož i za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v prevenci případných soudních sporů vyplývajících z uzavřených kupních smluv. Výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 3 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.

 

Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním poptávek, dotazů souvisejících s ubytovacími službami na webových stránkách

V případě poptávky služeb na webu budeme zpracovávat osobní údaje budoucího zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, příp. firma.
 

Po zpracování příslušné poptávky můžeme výše zmíněné údaje použít dále pro své marketingové účely týkající se její nabídky ubytovacích služeb, a to ve svém oprávněném zájmu v souladu s recitálem č. 47 GDPR. V tomto případě má subjekt údajů právo na výmaz či být zapomenut, přičemž tyto požadavky může směřovat emailem na recepce@hotelberg.cz

 

Zpracování osobních údajů v souvislosti s ubytovací službou

Osobní údaje zákazníků (jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu či pasu,, bydliště, podpis), kteří uskuteční svůj pobyt v HOTEL BERG s.r.o. , zpracováváme na základě právního důvodu, který jí ukládá zákon. Jedná se tedy o zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti v souladu s čl. 6odstavec 1 písm. c) GDPR. V této souvislosti naše společnost uchovává jméno, příjmení a emailovou adresu svých zákazníků  i za účelem ověření spokojenosti zákazníků či obchodní nabídky stejného charakteru, či služby, jež byla předmětem objednávky. Právním titulem tohoto zpracování e-mailových adres, jména, příjmení tak je ochrana oprávněných práv a zájmů společnosti HOTEL BERG s.r.o. spočívající v zajištění zpětné vazby o průběhu pobytu od zákazníků a tím možnosti zlepšovat svoji nabídku a službyv souladu s recitálem č. 47 GDPR. Zpětnou vazbu bude společnost HOTEL BERG s.r.o. zjišťovat, a tím i zpracovávat e-mailové adresy zákazníků, tak, že na tyto e-mailové adresy bude, v souladu s výše  uvedeným, zaslán dotazník ke spokojenosti s průběhem pobytu v hotelu, tedy obchodní sdělení. Dotazník bude v souvislosti s příslušným nákupem služby zaslán zákazníkům jen jednou. Společnost HOTEL BERG s.r.o. bude zpětnou vazbu a tím i zpracování e-mailových adres zákazníků provádět sama, příp. prostřednictvím smluvně zavázané třetí osoby.

Upozorňujeme, že výše uvedené druhy zpracování osobních údajů zahrnují profilování.

 

Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používáme na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. V případě, že uživatel webové stránky nesouhlasí se  shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to níže uvedeným způsobem.

Cookies používáme: základní (nutné pro základní funkce stránky, ulehčující uživatelům pohyb, pamatování jazykové mutace, jsou povoleny vždy) a  analytické (shromažďování neosobních informací v Google Analytcis).
 

Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

 • Internet Explorer: windows.microsoft.com
 • Google Chrome: support.google.com
 • Mozilla Firefox: support.mozilla.org
 • Opera: help.opera.com
 • Safari: support.apple.com

Prohlášení k užití Google Translate

Pokud je k překladu stránek použit překladač Google, řídí se jeho užití podmínkami Google Inc.: Viz http://www.google.com/intl/cs/policies.

 

Google Analytics a Google Adwords

K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá společnost HOTEL BERG s.r.o. . službu Google Analytics .

Google nebude přenesená data, vč. IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.


Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i:

 • kliknutím na následující odkaz, čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;
 • instalací pluginu do prohlížeče dostupného zde. Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics.

V rámci služby Google Analytics využívá společnost HOTEL BERG s.r.o. . i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu.

 

Další práva spojená s ochranou osobních údajů

Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost HOTEL BERG s.r.o. zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost HOTEL BERG zpracovává;
 • právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
 • právo na přenositelnost osobních údajů;
 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).

 

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost HOTEL BERG s.r.o.  zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti HOTEL BERG s.r.o. . Zpracovávají-li se osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoliv proti tomuto zpracování námitku.

Výše uvedená práva mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje naše společnost zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti HOTEL BERG s.r.o. jakožto správce osobních údajů, a to prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Sdělení ke zpracování osobních údajů je společnost:

HOTEL BERG s.r.o. , Pod valem 851 , 252 43 Průhonice , IČ: 28695712 
Obchodní rejstřík: C 250778 vedená u Městského soudu v Praze

nebo na e-mailové adrese: recepce@hotelberg.cz

 

Kamerový systém CCTV HOTEL BERG

Hotel využívá k úrevenci ochrany svých zákaznílů, svého a jejich majetků kamerový systém. Hotel prohlašuje, že se záznamy žádný způsobem nepracuje, neposkytuje třetím osobám a subjektům. Vyvěšené oznámení tabulkou dle vnitřního předpisu zaměstnavatele o provozování kamerového systému ke směrnici „PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ“

Toto Sdělení ke zpracování osobních údajů je platné a účinné od 25. 5. 2018.

 Rezervovat online

Pobytové balíčky

 • 1. Romantický spa wellness pobyt pro pár
  1. Romantický spa wellness pobyt pro pár

  od 4 900 Kč

 • 2. Wellness GÁRNI pobyt Berg pro pár
  2. Wellness GÁRNI pobyt Berg pro pár

  od 3 600 Kč

Novinky

 • RECEPCE
  RECEPCE

  Omezení provozní doby - SAFE STAY